กิจกรรมประชาสัมพันธ์ “Chiang Mai Creative Mind 2020”

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศภาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมวันนิมมาน กฎบัตรเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ Chiang Mai Creative Mind 2020 : Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563 นี้ ที่สะพานขัวเหล็ก รันเวย์แฟชั่นโชว์ กว่า 97 เมตร

อาจารย์ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าคณะนักวิจัยกฎบัตรเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเกิดวิกกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และความเป็นอยู่กับทุกประเทศเป็นระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงถ้าเรามองของเชียงใหม่เรื่องของเศรษฐกิจก็ฝากอยู่กับการท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง พอเกิดปัญหาช่วงที่หายไประยะหนึ่ง พอโควิดเริ่มจะคลี่คลายขึ้นมาเราต้องการฟื้น เชียงใหม่ เองก็เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการปฏิบัติ ความเป็นพื้นเมืองเรามีเอกลักษณ์มาก เพราะฉะนั้นการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดก็มีหลายวิธี

แต่อย่างไรก็ตาม เสน่ห์ของเชียงใหม่ก็ไม่ได้จางหายจากใจใคร จึงเกิดแนวคิดผ่านเครือข่ายพัฒนาเมือง โดยมีคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ และคณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ “การพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ในการพัฒนาเมืองโดยออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม” ได้ผลักดันโครงการ Chiang Mai Creative Mind 2020 ซึ่งมีกิจกรรมย่อยหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมเมืองผ่านงานศิลปะ ที่ผ่านมา ได้จัด งาน Music on street งานถนนดนตรี “ภูเขาและสายน้ำ” กาดบ้านฮ่อ และงานถนนดนตรี ชุมชนล่ามช้าง ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *